Polish Top Dog 2019 ranking w rasie – Wera 3 miejsce.

 

 

 

W rankingu wystawowym ZKwP – Polish Top Dog za 2019

nasza Wera zajęła 3 miejsce w rasie Rhodesian Ridgeback.